Jag har fått ett nytt kort – var kan jag lägga in detta?