Jag kan inte bekräfta min e-postadress. Vad skall jag göra?